Patiënttevredenheidsenquête

Geachte heer/ mevrouw,

Wij doen onze uiterste best om op een prettige manier goede tandheelkundige zorg te verlenen. Daarbij willen we zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en verwachtingen van onze patiënten. Om na te gaan of dat lukt, houden wij deze patiënttevredenheidsenquête. Via dit formulier kunt u als patiënt uw mening geven over onze praktijk en onze zorgverlening.

Dit onderzoek is geheel anoniem. Het invullen kost ongeveer 5 minuten.

Hartelijk dank voor uw medewerking. Wij stellen dit zeer op prijs!

Enquête starten