SFDR

Geachte Heer / Mevrouw,

Welkom. Door deze vragenlijst te doorlopen kunt u inzicht krijgen in hoeverre uw pensioenfonds voorbereid is op de vereisten onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) level 1.

Deze vragenlijst dient enkel als instrument om te laten zien aan welke vereisten van de SFDR u mogelijk reeds invulling heeft gegeven en op welke vlakken waarschijnlijk aanvullingen vereist zijn.

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023