Dotazník spokojenosti zákazníků

Dovolte, abychom Vás touto cestou požádali o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se Vašich připomínek, návrhů na zlepšení či jiných poznatků, který nám pomůže i nadále zlepšovat naše služby. Rádi bychom co nejvíce vyhověli Vašim požadavkům a naplnili tak Vaše představy.

Děkujeme za Váš čas strávený vyplněním našeho dotazníku.

Datum Vaší akce
Povinná odpověď

Druh akce
Povinná odpověď

Byli jste spokojeni s přístupem v průběhu objednávání akce?
Povinná odpověď

0/5

Pokud jste byl(a) nespokojen(a), co bylo důvodem?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Byli jste spokojení s naší nabídkou?
Povinná odpověď

0/5

Pokud jste byl(a) nespokojen(a), co bylo důvodem?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Postrádali jste něco v naší nabídce?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Jak jste byli spokojeni s jídlem v průběhu Vaší akce?
Povinná odpověď

0/5

Pokud jste byl(a) nespokojen(a), co bylo důvodem?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Jak jste byli spokojeni s přístupem personálu?
Povinná odpověď

0/5

Pokud jste byl(a) nespokojen(a), co bylo důvodem?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Postrádali jste něco v průběhu Vaší akce (služby, atrakce, vybavení, ....)?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Přejete si přijímat naše aktuální nabídky?
Povinná odpověď

Jméno a příjmení
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků