Powered by

GŁUCHA MAMA NA RYNKU PRACY - badanie ankietowe dla głuchych kobiet, zwłaszcza dla głuchych matek

Szanowna Pani,

Fundacja Między Uszami realizuje projekt „Głucha Mama na rynku pracy”, skierowany do kobiet niesłyszących, powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, a także do kobiet głuchych planujących potomstwo i chcących poznać ich prawa w okresie ciąży i po niej.

Ta ankieta ma na celu jak najlepsze dostosowanie projektu, zwłaszcza filmów edukacyjnych w PJM do Pani potrzeb. Odpowiedzi posłużą także do lepszej organizacji Dnia Otwartego w Wojewódzkich Urzędach Pracy w Katowicach i Krakowie. Będziemy niezmiernie wdzięczni za rzetelne wypełnienie ankiety.

Badanie ankietowe składa się z 5 części, jest anonimowe i nie powinno zająć dłużej niż 10 minut. Pytania oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. W przypadku problemu z przełożeniem PJM na język polski, prosimy o kontakt pod adresem: fundacja@miedzyuszami.pl – oferujemy pomoc poprzez Skype lub Messenger.

Więcej o projekcie:

gluchamamapracuje.pl, miedzyuszami.pl, https://www.facebook.com/gluchamama/, https://www.facebook.com/Fundacja-Mi%C4%99dzy-Uszami-152232188205588/

Projekt realizowany w ramach programu „Wiosenny Inkubator Innowacji” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozpocznij ankietę teraz