UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Odpady komunalne w gminie Gruta

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

W związku z funkcjonowaniem od ponad 4 lat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Wójt Gminy Gruta podjął zabiegi mające na celu usprawnienie systemu gospodarki odpadami. Powyższe działania będą możliwe tylko przy aktywnej współpracy i pomocy z Państwa strony tj. mieszkańców Gminy Gruta, dlatego będziemy ogromnie wdzięczni za wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta ma charakter anonimowy, a wszystkie odpowiedz będą traktowane zbiorczo.

Propozycje można przesyłać również na adres: naszesmieci@gruta.pl

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety i pomocy z Państwa strony!!

1 Czy Państwa zdaniem system gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie funkcjonuje
Wymagana odpowiedź

2 Jeśli zaznaczyliście Państwo w pytaniu 1 odpowiedzi c, d lub e, to jakie są Państwa propozycje, aby usprawnić jego działanie?

Pozostało 1500 znaków

3 Czy są Państwo zadowoleni z wykonywanej usługi odbioru odpadów komunalnych i ich zagospodarowywania przez firmę obsługującą teren naszej gminy?
Wymagana odpowiedź

4 Jeśli w pytaniu nr 3 zaznaczono odpowiedź NIE, prosimy przedstawić propozycje tego, co należałoby poprawić.

Pozostało 50 znaków

5 4.Jaka Państwa zdaniem powinna być częstotliwość odbioru odpadów komunalnych „zmieszanych”?
Wymagana odpowiedź

6 Jaka Państwa zdaniem powinna być częstotliwość odbioru odpadów komunalnych „ PAPIER, SZKŁO”?
Wymagana odpowiedź

7 Jaka Państwa zdaniem powinna być częstotliwość odbioru odpadów komunalnych „ PLASTIK”?
Wymagana odpowiedź

8 Proszę o podanie sołectwa, w którym Państwo zamieszkujecie.
Wymagana odpowiedź