Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Osud alejí na Frýdlantsku

Sběr odpovědí byl ukončen.

V rámci projektu rekonstrukce silnic „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ je nastíněn záměr vykácet cca 950 vzrostlých stromů. V řadě případů jde o stromy, které vytvářejí na Frýdlantsku jeden z typických krajinných prvků - aleje lemující silnice nižších tříd.

Jaký je Váš názor na záměr petice "Zachraňme aleje", aby veškeré záměry na kácení alejí a stromořadí byly předem a dostatečně projednány s odbornou i laickou veřejností a aby byla hledána technická řešení, která aleje zachrání před zbytečným kácením.
Povinná odpověď