Dotazník pro zaměstnance České abilympijské asociace, z. s. ke zlepšení kvality poskytovaných služeb a aktivit

Vážení zaměstnanci,

vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled na spokojenost

zaměstnanců v našem spolku a následně zlepšit pracovní podmínky.

Odpovědi, které uvedete, jsou zcela anonymní, snažte se tedy prosím odpovídat, co možná nejupřímněji.

Bodové hodnocení 1 až 5 je stejné jako ve škole, tedy 1 nejlepší, 5 nejhorší.

Děkujeme za vyplnění.

Spustit dotazník