Tijd voor realistisch landbouwbeleid!

De mening van boeren over de toekomst van de agrarische sector is essentieel! Dat is altijd onze inzet geweest, en dat zal ook zo blijven. Daarom is het erg belangrijk dat we weten hoe boeren over bepaalde onderwerpen denken. Zodat we dit als uitgangspunt kunnen nemen in de gesprekken die we voeren met politici, ministers en op het ministerie van LNV. Een aantal vragen zijn scherp geformuleerd, om een goed beeld te krijgen van de mening van boeren.

We blikken in een aantal vragen ook terug op het functioneren van Agractie het afgelopen jaar. 


De vragen in deze enquête staan los van de visie van Agractie. Voor ons is jullie mening en ons visiedocument leidend.

Enquête starten