Powered by

Opieka Koordynowana w Stwardnieniu Rozsianym

  Szanowni Państwo,

   Fundacja Urszuli Jaworskiej wraz z Partnerami od dłuższego czasu pracuje nad założeniami do opieki koordynowanej w SM w Polsce. Pracujemy nad wdrożeniem tego sytemu w naszym kraju. Bardzo zleży nam na zapoznaniu się z informacjami jak w Państwa Ośrodku wygląda model opieki dla tej grupy pacjentów. Dzięki tej wiedzy, będziemy mogli stworzyć w Polsce model w pełni odpowiadający potrzebom pacjentów i spełniający możliwie wszystkie oczekiwania. Założenia planowanego modelu przewidują opiekę w trybie ambulatoryjnym i domowym, przy udziale interdyscyplinarnego zespołu specjalistów. Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety. Pierwszym etapem projektu jest realizacja badania ankietowego w możliwe wszystkich Ośrodkach Neurologicznych w Polsce. Po ich podsumowaniu, stworzymy ankietę, którą roześlemy do wybranych Ośrodków leczących pacjentów SM w większości Państw Europy. Dzięki tym działaniom, powstanie mapa informacji na temat leczenia i opieki nad tą grupą pacjentów, na poziomie krajowym i europejskim. Będziemy wdzięczni za wzięcie udziału w tym badaniu.

   Ankiety konsultowane były przez prof. Krzysztofa Selmaja, prof. Przemysława Kardasa oraz Mariusza Skrzypka

   Badanie potencjału w SM jest wspólnym projektem Fundacji Urszuli Jaworskiej, Fundacji NeuroPozytywni oraz Narodowego Funduszu Zdrowia

   Wyniki badania zostaną Państwu udostępnione po jego zakończeniu.

   Ankieta skierowana jest do Ośrodków Neurologicznych, Świadczeniodawców oraz lekarzy POZ na terenie całego kraju

   Rozpocznij ankietę teraz
   Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023