Dotazník: IdeaMaking.cz

Dotazník slouží pro objednávku mých služeb. Je to proto, abych Vás a vaše podnikání co nejvíce poznal. Pokud jste zatím nad některými otázkami neuvažovali, prosím udělejte to nyní. Pokud máte pouze dotaz kontaktujte mě na adrese jsem@ideamaking.cz nebo na telefonu +420 606 214 137

Napište základní informace o společnosti. Napište i kontaktní a fakturační údaje.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Prosím napište URL adresu svého webu
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Definujte své podnikání. Co nabízíte?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Popište vaše výhody.

Zbývá 1500 znaků

Popište vaše nevýhody.

Zbývá 1500 znaků

Vaše cílová skupina. Popište alespoň jednu personu.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Popište vaši konkurenci.

Zbývá 1500 znaků

Jaké služby od IdeaMaking.cz požadujete?
Povinná odpověď

Rozepište se o vaší poptávce.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Jaký pocit, emoci, vlastnost má vaše reklama vyvolat? Jak chcete být vnímáni?

Zbývá 1500 znaků

Vaše poznámky: (otázky, dotazy, připomínky)

Zbývá 1500 znaků

Jak jste se dozvěděli o IdeaMaking.cz ?

Děkuji Vám za vyplnění tohoto dotazníku.

Budu Vás kontaktovat do několika pracovních dnů. Nebo mě v případě potřeby kontaktujte.

Michal Husák

jsem@ideamaking.cz

www.ideamaking.cz

+420 606 214 137