Spoor 4 Video: Kijkersenquête

Beste kijker,

Bedankt dat je wilt meewerken aan dit onderzoek. Door jou deelname kan Spoor 4 de toekomstige content beter afstemmen op de behoefte van jou als kijker. Het invullen duurt tussen de 5 en 10 minuten. Wees zo eerlijk mogelijk en kies telkens het antwoord dat het meest bij jou gevoel of werkelijkheid aansluit.

Met vriendelijke groet,

Spoor 4