.

Hodnotenie spokojnosti zákazníkov spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Dotazník spokojnosti zákazníkov spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. Vopred ďakujeme za Váš čas, ktorý venujete vyplnením nasledujúcich otázok.
1

Uveďte Vaše pracovné zaradenie

Vyberte jednu odpoveď
2

Prosím, uveďte Vaše meno, prípadne kód ambulancie

Len neanonymné odpovede vieme cielene riešiť k Vašej spokojnosti.
3

Ste spokojný/á so službami spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.?

0 - nespokojný/á, 7 - veľmi spokojný/á
4

Ste spokojný/á s komunikáciou nášho personálu?

Vyberte jednu odpoveď
5

Ak ste uviedli možnosť nie, prosím uveďte Vašu skúsenosť:

6

Kde získavate informácie o laboratórnych vyšetreniach?

Vyberte jednu odpoveď
7

Je pre Vás dostatočná paleta ponúkaných vyšetrení?

Vyberte jednu odpoveď
8

Ak ste zvolili možnosť nie, prosím uveďte, o aké vyšetrenia by ste mali záujem:

9

Ste spokojný/á s dobou dodania výsledkov?

Vyberte jednu odpoveď
10

Pri ktorých vyšetreniach by ste potrebovali skrátiť dobu dodania výsledkov? Prosím uveďte:

11

Ste spokojný/á s hlásením kritických výsledkov ?

Vyberte jednu odpoveď
12

Ak ste zvolili možnosť nie, prosím špecifikujte:

13

Ak sa doteraz vyskytli nejaké problémy, boli vyriešené k Vašej spokojnosti?

Vyberte jednu odpoveď
14

Ak ste zvolili možnosť nie, alebo nie vždy, prosím špecifikujte:

15

Máte kontakt na koho sa obrátiť v prípade problému?

Vyberte jednu odpoveď
16

Ak máte nejaké návrhy na zlepšenie, prosím uveďte:

17

Využívate naše elektronické služby, ako sú elektronické posielanie výsledkov a elektronické žiadanky?

Vyberte jednu odpoveď
18

Ak ste uviedli možnosť áno, alebo iba jednu z uvedených, ste spokojný/á s využívaním týchto elektronických služieb? Prípadne, čo by ste zlepšili?

19

Ste spokojný/á s využívaním služieb nášho callcentra?

Vyberte jednu odpoveď
20

Ak ste uviedli možnosť nie, prosím špecifikujte: