5 krótkich pytań w 15 sekund!

1 Czy TPI to według Ciebie profesjonalna firma?
Wymagana odpowiedź

2 Jaka jest jakość usług TPI w porównaniu z konkurencją?
Wymagana odpowiedź

3 Czy pracownicy TPI to osoby kompetentne?
Wymagana odpowiedź

4 Na jaką ogólną ocenę zasługuje TPI?
Wymagana odpowiedź

Możliwości odpowiadają ocenom szkolnym.

5 Jeśli natrafi się okazja, polecisz TPI innym?
Wymagana odpowiedź