UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Mazurski Konkurs Zimowy 2017

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Witaj! Przed Tobą pytania z zakresu historii i kultury Mazur. Ułożył je znany badacz dziejów mazurskich, dr Jerzy Łapo. Możesz odpowiedzieć na dowolną liczbę pytań. Zwycięzcy otrzymają ciekawe nagrody, dlatego warto spróbować swoich sił! Powodzenia!

1 1. Kogo nazywano „Królem Mazurów”?

2 O jakie miasto „bój toczą” dwie krainy: Mazury i Prusy Górne?

3 W którym roku ze szkół na Mazurach wycofano język polski, pozostawiając go jedynie jako wykładowy tylko do nauki religii w klasach niższych?

4 Czy na Mazurach można spotkać groby z I wojny światowej z inskrypcjami w języku rosyjskim? Jeśli tak, to wymień chociaż jedną miejscowość.

5 Kto był archetypem mazurskiego Sowizdrzała? Czy miał coś wspólnego z Kościołem?

Pozostało 250 znaków

6 6. W jakich latach i gdzie ukazały się pierwsze tomy periodyków regionalnych: „Rocznik Działdowski”, „Studia Angerburgica”, „Rocznik Mazurski”, „Rocznik Suwalsko-Mazurski”, „Feste Boyen”, „Okolice Ostródy”, „Masovia”?

Pozostało 1500 znaków

7 Smętek został uwieczniony w tytułach dwóch mazurskich książek reportażowych – podaj ich pełne tytuły oraz imiona i nazwiska autorów. Czy smętek był demonem mazurskim?

Pozostało 1500 znaków

8 Czy nazwę Giżycko ustalono na cześć pastora Tymoteusza Gizewiusza?

9 Z mazurskich zagadek: Cztery chodery, cztery dojery, dwa bodery, a jeden machaj – co to jest?

Pozostało 50 znaków

10 Czy Barsztyn i Nidbork leżały na Mazurach?

11 Sulejki to realna niewielka miejscowość w pow. oleckim. To także wirtualna wieś ze zbioru opowiadań Siegfrieda Lenza. Jaka miejscowość była natchnieniem nad autora „Słodkich Sulejek”?

Pozostało 50 znaków

12 Czy wszyscy Mazurzy w XIX wieku byli ewangelikami?

Pozostało 250 znaków

13 Który z mazurskich poetów napisał utwory, które można nazwać trenami?

14 Czy modlitwa „Ojcze Nasz” wypowiadana na Mazurach przez ewangelików i katolików różniła się?

15 Co to jest drysiek? Czy można nim przystroić wnętrze chaty?

Pozostało 250 znaków

16 Dlaczego pierwsze egzemplarze „Rocznika Olsztyńskiego” i „Komunikatów Mazursko-Warmińskich” ukazały się dopiero w 1957 roku?

Pozostało 250 znaków

17 Jeśli zaliczymy Kętrzyn do miast mazurskich, to do jakich rejencji w 1910 roku należał teren całych Mazur?

Pozostało 250 znaków

18 Czy ks. Karol Fox był rodowitym Mazurem? W jakiej miejscowości został pochowany?

Pozostało 1500 znaków

19 Czy Marcin Gerss, Fryc Skowronnek i Maks Worgitzki mają swoje pomniki na Mazurach? Jeśli tak, to gdzie?

Pozostało 1500 znaków

20 Z mieszkańców jakiej mazurskiej wsi kpili sobie powszechnie współziomkowie – zjawisko można porównać do powojennych żartów z sołtysa i mieszkańców Wąchocka.

Pozostało 250 znaków

21 Dąbrówka to mały dębowy las, ale tym właśnie słowem Mazurzy określali pewien bardzo dla nich ważny przedmiot. Co to było?

Pozostało 250 znaków

22 Po 1989 roku renowacji poddano niektóre obiekty związane z pamięcią o mieszkańcach Mazur poległych w czasie I wojny światowej. Wymień przynajmniej trzy miejscowości, gdzie tego dokonano.

Pozostało 1500 znaków

23 Co to było Świńskie Oczko?

Pozostało 250 znaków

24 Które mazurskie miasto uchodzi za miejsce wynalezienia roweru wodnego?

25 Czy Emilia Sukertowa-Biedrawina miała wystąpienie na „Masurentagu” („Dniu Mazurskim”) w Ełku w 1936 roku? Jeśli nie, to dlaczego?

26 Z jaką miejscowością na Mazurach najdłużej związana była Agnieszka Osiecka? Czy jest tam jej pomnik?

Pozostało 250 znaków

27 Czy w „Rocznikach Białostockich” można znaleźć artykuły dotyczące przeszłości Mazur? Jeśli tak, to dlaczego?

28 Dlaczego w dziejach Mazur ważny był rok 1817?

Pozostało 250 znaków

29 W którym z pozapruskich regionów Niemiec do 1939 roku mieszkało najwięcej Mazurów i ich potomków?

30 Czym były śparogi? Czy najstarsze chaty filipońskie na Mazurach posiadały śparogi?

Pozostało 1500 znaków

31 Podaj proszę swój adres e-mail, by poinformować Cię o wynikach konkursu i ewentualnie skontaktować się w sprawie przesłania nagrody
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków