Enquete Semper Fidelis 2019

Amicae amicique,

Als vereniging moet je groeien om te bloeien. Het is daarom belangrijk te weten waar je als vereniging in kan groeien en waar je bloeit. Daar kan je een goed beeld van krijgen door een enquête. Daarom willen we een jaarlijkse enquête introduceren bij Semper Fidelis. Als lid heeft u daarbij een belangrijke rol! Geef daarom uw ongezouten eigen visie en mening. Daar zijn we naar op zoek!

Het zijn 16 snelle vragen. Het is erg waardevol als u opmerkingen plaatst bij een vraag!

We zien uit naar uw beantwoording. Alvast hartelijk bedankt voor het invullen! We hopen er veel mee te kunnen doen voor ons Semper Fidelis.

Een hartelijk amicaliter,

Uw bestuur

Wat vond u van de kostprijs van activiteiten?
Vereist antwoord

Het gaat hier om activiteiten waarvoor bovenop de contributie voor betaald moet worden. Bijv. Introweekend (€45), GoudsWeekend(€0,-), Gala (38,-)

Hoe ervaarde u de communicatie bij het commissiewerk?
Vereist antwoord

Denk hierbij o.a. aan de informatie over de taakomschrijving, mogelijkheden, budget en het contact tussen commissie en bestuur.

Wat vond u van de manier waarop de Bijbelstudies en de Semperfamiliebijeenkomsten georganiseerd zijn?
Vereist antwoord

Dit jaar is de bijeenkomst van de Semperfamilie voor een Bijbelstudie ingepland in de jaarplanning en is er na de Semperfamiliebijeenkomst een activiteit in de sociëteit.

1500 tekens resterend

Hoe ervaarde u de integratie van sjaars in de vereniging?
Vereist antwoord

Let goed op het onderscheid tussen sjaars en meerderejaars bij de antwoorden!

Wat vond u van de informatieverschaffing via o.a. de weekmail en de appgroep, en de duidelijkheid hiervan?
Vereist antwoord

Wat vond u van de wijze waarop dit verenigingsjaar invulling werd gegeven aan het christelijke karakter van Semper Fidelis?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Hoe kwam de contributie van dit kalenderjaar tot zijn recht?
Vereist antwoord

De contributie bedraagt €100,- per jaar.

Hoe kijkt u aan tegen de ledenopkomst bij verenigingsactiviteiten?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Hoe vond u de (variatie aan) activiteiten in de eerste helft van het verenigingsjaar?
Vereist antwoord

Hoe vond u de manier waarop belangrijke beslissingen worden genomen en hoe het bestuur zich daarbij openstelt?
Vereist antwoord

Wat vond u van de wijze waarop er dit verenigingsjaar invulling wordt gegeven aan het studiekarakter van de vereniging?
Vereist antwoord

Denk hierbij aan Bijbelstudies, debatavonden, lezingen, de mogelijkheid tot een studiekring etc.

Wat vond u van de ontwikkeling van disputen en genootschappen binnen de vereniging?
Vereist antwoord

Geef in uw antwoord aan of u deel uitmaakt van een dispuut en/of genootschap!

1500 tekens resterend

Hoe vond u de manier waarop de vereniging naar buiten toe wordt gerepresenteerd richting externe partijen, zoals overheid en andere verenigingen?
Vereist antwoord

Denk hierbij aan bezoeken door het bestuur bij andere verenigingen, burgemeester etc.

Hoe vond u dat er dit kalenderjaar werd ingespeeld op de verschillende studies van de leden op dit moment?
Vereist antwoord

Let op op het onderscheid tussen de plaats waar u studeert bij de antwoorden!

Hoe kijkt u aan tegen hetgeen gedaan is door bestuur het Lam?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Wat vond u van dit verenigingsjaar?
Vereist antwoord

Zie dit -zo mogelijk- ook in perspectief met andere verenigingsjaren.

1500 tekens resterend

Geweldig dat u deze enquête heeft ingevuld! Hartelijk bedankt.

Io vivat! Io vivat! Nostrorum sanitas!