Ak ste už začali s prechodom na normu ISO 9001:2015, alebo sa len pripravujete, určite máte problémy.

Prosíme, popíšte nám tri najväčšie z nich.

Pokúsime sa Vám pomôcť formou odpovedí v článkoch na našom blogu, alebo v rámci našich vzdelávacích aktivít.

Váš problém s normou ISO 9001:2015 č. 1
Povinná odpoveď

Popíšte, prosím, Váš najväčší problém, alebo nejasnosti, ktoré máte s normou ISO 9001:2015.

Ostáva 1500 znakov

Váš problém s normou ISO 9001:2015 č. 2

Popíšte, prosím, Váš druhý najväčší problém, alebo nejasnosti, ktoré máte s normou ISO 9001:2015.

Ostáva 1500 znakov

Váš problém s normou ISO 9001:2015 č. 3

Popíšte, prosím, Váš tretí najväčší problém, alebo nejasnosti, ktoré máte s normou ISO 9001:2015.

Ostáva 1500 znakov

Poznámky

Tu je priestor pre Vaše poznámky k prieskumu. (Ak máte)

Ostáva 1500 znakov