UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ankieta dla chorych na SM dotycząca tematyki nietrzymania moczu

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Państwo. Zwracamy się z gorącą prośbą o wzięcie udziału w anonimowej ankiecie i odpowiedzi na kilka krótkich pytań dotyczących nietrzymania moczu. Rozumiemy, że jest to dla Państwa bardzo intymna sfera życia. Wiemy jednak jak uciążliwy i trudny może to być problem. To dzięki Państwa udziałowi możemy spróbować wpłynąć na standardy leczenia stwardnienia rozsianego i powikłań oraz poprawy jakości opieki nad pacjentami SM.

Jeżeli chciałaby Pani/Pan pomóc w ocenie skali zaburzeń pęcherzowych w grupie chorych na SM w Polsce i pomóc w stworzeniu raportu dotyczącego tego problemu, prosimy o wzięcie udziału w krótkiej ankiecie dotyczącej tego problemu.

Jeśli Państwo będą mieli pytania dotyczące ankiety, prosimy o kontakt z Fundacją Urszuli Jaworskiej

Fundacja Urszuli Jaworskiej

Międzynarodowa 61

03-922 Warszawa

tel. 22 870-05-21

office@fundacjauj.pl

www.fundacjauj.pl

Zaburzenia funkcjonowania pęcherza w stwardnieniu rozsianym (SM) - informacje o chorobie

Zaburzenia pęcherzowe występują u wielu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, ale nie zawsze są zgłaszane lekarzowi, a w związku z tym leczone. Zaburzenia te mogą przejawiać się trudnościami z prawidłowym wypełnianiem pęcherza moczem, tj. jego magazynowaniem lub zaburzeniami oddawania moczu tj. opróżnianiem pęcherza. Zaburzenia magazynowania moczu i opróżniania pęcherza mogą występować oddzielnie lub łącznie, przejawiają się:

zaburzenia magazynowania moczu: - częstomocz (zwiększona częstotliwość oddawania moczu w ciągu dnia i często w nocy) = konieczność częstego korzystania z toalety

- małe ilości oddawanego moczu, przy przyjmowaniu prawidłowych ilości płynów

- naglące parcie (niespodziewana, trudna do powstrzymania konieczność oddania moczu, nawet gdy pęcherz nie jest nadmiernie wypełniony moczem)= -“wyprzedzanie “ potrzeby oddania moczu, aby nie dopuścić do wystąpienia mikcji w nieodpowiedniej sytuacji i miejscu, ograniczanie ilości przyjmowanych płynów

- nietrzymanie moczu wynikające z naglącego parcia

zaburzenia opróżniania pęcherza - trudności z rozpoczęciem oddawania moczu

- przerywany, osłabiony strumień moczu

- przedłużony czas oddawania moczu i przedłużony kroplomocz końcowy

- niecałkowite opróżnianie pęcherza, które nie zawsze jest odczuwane, ale którego występowanie można podejrzewać, gdy występuje konieczność ponownego oddania moczu w ciągu kilku, kilkunastu minut po oddaniu moczu= zwiększona skłonność do występowania infekcji dróg moczowych