Powered by

Wizytówka jako narzędzie komunikacji

Ankieta ma na celu poznanie preferencji Klientów związanych z kontaktem z Doradcą bankowym lub Agentem ubezpieczeniowym. 

Zapraszamy do udzielenia odpowiedzi, wypełnienie kwestionariusza powinno zająć do 3 minut.  

Rozpocznij ankietę teraz