Dotazník pro obyvatele obce Božice

Milí spoluobčané,

naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem pro získávání různých dotací. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.

Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledek průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a je zcela anonymní. O výsledcích budete informováni na internetu, na vývěsce i na veřejných projednáváních.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.

Karel Hala

starosta obce Božice