Kwestionariusz stylu negocjowania Polaków i Ukraińców

Dzień dobry,

zapraszamy do wypełnienia poniższego kwestionariusza, zajmie to około 5 minut. Pani/Pana odpowiedzi przyczynią się do lepszego poznania kultur biznesowych Polski i Ukrainy.

Dziękujemy

Fundacja Polski Instytut Mentoringu

1 Jak oceniasz poziom pozytywnych emocji osoby w czasie rozmowy, w której ona ma odmienne zdanie od twojego. Zaznacz na skali od 1 do 7, gdzie 1 – niski 7 – wysoki
Wymagana odpowiedź

1
2
3
4
5
6
7
Polak
Ukrainiec

2 Jak oceniasz poziom negatywnych emocji osoby w czasie rozmowy, w której ona ma odmienne zdanie od twojego. Zaznacz na skali od 1 do 7, gdzie 1 – niski 7 – wysoki
Wymagana odpowiedź

1
2
3
4
5
6
7
Polak
Ukrainiec

3 Jak oceniasz sposób komunikowania się osoby danej narodowości, gdy ona chce przekazać negatywną opinię. Zaznacz na skali od 1 do 7, gdzie 1 – mówi bardzo bezpośrednio, mówi wprost co myśli, nawet jeśli urazi to drugą osobę 7 – mówi bardzo ogólnie, tak, aby nie urazić
Wymagana odpowiedź

1
2
3
4
5
6
7
Polak
Ukrainiec

4 W czasie dyskusji osoba danej narodowości przedstawia fakty, liczby i argumentuje w sposób chłodny i racjonalny. Zaznacz na skali od 1 do 7, gdzie 1 – w małym stopniu 7 – w największym stopniu
Wymagana odpowiedź

1
2
3
4
5
6
7
Polak
Ukrainiec

5 W czasie dyskusji osoba danej narodowości stosuje argumenty emocjonalne typu „zrób to dla mnie”, i jej glos jest pełen emocji. Zaznacz na skali od 1 do 7, gdzie 1 – w małym stopniu 7 – w największym stopniu
Wymagana odpowiedź

1
2
3
4
5
6
7
Polak
Ukrainiec

6 Zaznacz jak się czujesz, gdy prowadzisz dyskusję z Polakiem i się nie zgadzacie
Wymagana odpowiedź

7 Zaznacz jak się czujesz, gdy prowadzisz dyskusję z Ukraińcem i się nie zgadzacie
Wymagana odpowiedź

8 Jak oceniasz styl negocjacji Polaków
Wymagana odpowiedź

9 Jak oceniasz styl negocjacji Ukraińców
Wymagana odpowiedź

10 Z osobą jakiej narodowości lubisz negocjować
Wymagana odpowiedź

11 Twoja płeć
Wymagana odpowiedź

12 Twój wiek
Wymagana odpowiedź

13 Narodowość
Wymagana odpowiedź