Denní centrum pro seniory

Vážená paní, vážený pane,

Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace za podpory Města Lipník nad Bečvou uvažují o vzniku nové služby, a to denního centra (DC) pro seniory, kteří potřebují pomoc jiné osoby a zároveň nehledají celoroční pobyt. Denní centrum zabezpečí péči o Vás nebo Vašeho příbuzného, známého, v pracovní dny od rána do odpoledne. Vzhledem k tomu, že neznáme přesnou poptávku po této službě, dovolujeme si Vás oslovit s následujícím dotazníkem. Informace z dotazníků nám pomohou také při jednání o dotace pro takové zařízení.

Termín dodání zpět do 30.04.2018.

Za vyplnění děkujeme.

Já nebo můj rodinný příslušník, který by využíval DC je občanem:
Povinná odpověď

Máte zájem o vytvoření této nové sociální služby v Lipníku nad Bečvou?
Povinná odpověď

V jakou denní dobu byste uvítali, aby byl DS otevřený?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Ve které dny by se Vám hodilo, aby byl DS otevřený?
Povinná odpověď

V které hodiny, dny, období byste Vy nebo Vaše příbuzný DS asi navštěvovali? (např. pondělí až středa od 14 – 17 hod.; jen celý týden 8 hodin denně; náhodně podle potřeb (např. 2x týdně, ale většinou jen o prázdninách).
Povinná odpověď

Zbývá 50 znaků

Jaké konkrétní aktivity byste v DS uvítali? Prosím vyjmenujte, čím více, tím lépe.
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Další Vaše poznámky, připomínky, inspirace:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků