Průzkum názoru spotřebitelů k hygieně prodeje nebaleného zboží a k plýtvání potravinami.

Dobrý den,

jménem Sdružení českých spotřebitelů si Vás dovolujeme požádat o spolupráci v dotazníkovém šetření, zaměřeném na názory spotřebitelů k hygieně prodeje nebaleného zboží na příkladu prodeje pečiva, a k plýtvání potravinami u prodeje zeleniny, ovoce apod.

Tento dotazník je součástí projektu „HYGIENA PRODEJE POTRAVIN A ČESKÝ SPOTŘEBITEL – JAK DÁL?“.

Děkujeme za vyplnění.

Tým Sdružení českých spotřebitelů

www.konzument.cz

1 Zaškrtněte:
Povinná odpověď

2 Vyznačte váš věk:
Povinná odpověď

3 Jak často chodíte nakupovat potraviny?
Povinná odpověď

4 Údaje a informace na etiketách - možnost zaškrtnout více odpovědí
Povinná odpověď

5 Údaj o zemi původu
Povinná odpověď

6 Jak správně nabíráme nebalené pečivo? - jedná se zejména o prodej pečiva tzv. stolovým způsobem, kdy pečivo je nabízeno volně přístupné spotřebiteli (možnost zaškrtnout víc odpovědí)
Povinná odpověď

7 Co má udělat zákazník, jestliže mu pečivo spadne na zem?
Povinná odpověď

8 Co má udělat zákazník, když je nachlazený a chce si koupit pečivo? - možnost zaškrtnout více odpovědí
Povinná odpověď

9 Co můžete udělat doma se starým pečivem, pokud vám zbyde? - vypište
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

10 Doporučujete, aby v místě prodeje pečiva byly umístěny informace pro nakupující, jak mají s pečivem správně manipulovat?
Povinná odpověď

11 Jak správně v obchodě vybíráme banány a další ovoce a zeleninu?
Povinná odpověď

12 Jak správně zacházíme s chlazenými a mraženými potravinami při nakupování?
Povinná odpověď

13 Jak zacházíte s chlazenými a mraženými potravinami při přepravě nákupu domů?
Povinná odpověď

14 Jak správně skladujeme chlazené a mražené potraviny doma? - možnost zaškrtnutí více odpovědí
Povinná odpověď

15 Co má zákazník udělat, když najde v nabídce prodejny nestandardní křivou zeleninu?
Povinná odpověď

16 Jaký bude podle vás největší přínos, když lidé přestanou plýtvat potravinami? - možnost zaškrtnutí více odpovědí
Povinná odpověď

17 Domníváte se, že plýtvání potravinami je problém, který se týká jen prodejen, nebo i domácností? Kde si myslíte, že se plýtvá nejvíce? U producentů, v prodejnách nebo v domácnostech? - možno zaškrtnout více odpovědí
Povinná odpověď

18 Jaká rizika může plýtvání potravinami přinést? (prosím specifikujte)
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků