Ankieta z realizacji planu komunikacji LEADER 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Eurogalicja"

prosi o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o programie LEADER?
Wymagana odpowiedź

Czy uważają Państwo, że treści zwarte na stronie internetowej Stowarzyszenia są zwięzłe i przystępne dla użytkownika?
Wymagana odpowiedź

Czy po przeczytaniu treści na stronie internetowej Stowarzyszenia uzyskali Państwo informacje o tym, czym zajmuje się Stowarzyszenie?
Wymagana odpowiedź

Czy nasza strona internetowa jest dla Państwa wiarygodnym źródłem informacji?
Wymagana odpowiedź

Czy znaleźli Państwo na naszej stronie internetowej informacje, których Państwo poszukiwali?
Wymagana odpowiedź

Czy układ menu oraz zawarte na naszej stronie internetowej treści są dla Państwa zrozumiałe?
Wymagana odpowiedź

Czy korzystali Państwo z doradztwa telefonicznego lub bezpośredniego w biurze Stowarzyszenia?
Wymagana odpowiedź

Czy są Państwo zadowoleni z otrzymanej informacji w ramach doradztwa?
Wymagana odpowiedź

Czy w ramach doradztwa uzyskali Państwo wystarczającą ilość informacji, tak aby samodzielnie rozpocząć czynności związane z przygotowaniem wniosku o przyznanie pomocy?
Wymagana odpowiedź

Prosimy podać płeć do celów statystycznych:
Wymagana odpowiedź

Prosimy wypisać uwagi, które będą mogły posłużyć nam w poprawieniu komunikacji z Państwem:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków