Inventarisatie gebruik en wensen 2BA Unifeed zoekmachine

Geachte heer / mevrouw,

2BA is continu bezig haar dienstverlening waar mogelijk te verbeteren. Uw gebruikerservaring en eventuele extra behoeften ten aanzien van zoekmachine Unifeed is daarbij belangrijk.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u circa 10 minuten van uw tijd kunt besteden aan het invullen van onze enquête.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Deze vragenlijst wordt anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening verder te optimaliseren.

Enquête starten