Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

SENIOR A NEOTEVÍRATELNÝ OBAL - z pohledu trhu

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

věnujte, prosíme, několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) realizovalo v roce 2016 průzkum zaměřený na osobní zkušenosti seniorů s otevíráním běžných spotřebitelských výrobků, potravinářských i nepotravinářských. Výsledky průzkumu potvrdily, že spotřebitelé problémy s otevíráním obalů mají.

Nyní navazujeme další aktivitou, jejímž cílem je prověřit, jakou pozornost věnují aspektu otevíratelnosti obalu ve vztahu ke starším osobám, osobám se zdravotním postižením či dalším osobám, které mají méně fyzické síly nebo šikovnosti k úkonům, kterých je při otevírání obalů třeba, subjekty podnikající ve výrobě a v obchodu, případně další. Touto aktivitou chceme v ČR podpořit též používání technických norem.

Snadnost otevírání obalů je totiž jedním z dalších příkladů, který dokládá, jak důležité jsou technické normy pro náš každodenní život. Již v roce 2011 byla v Evropě přijata technická specifikace - P CEN/TS 15945 Obaly – snadnost otevírání – Kritéria a metody – Kritéria a metody zkoušení pro hodnocení spotřebitelského obalu.

Využívají dotčené podnikatelské strany tuto normu k ověření, jak jsou či budou obaly způsobilé pro zacházení shora uvedenými osobami? Jaké zkušenosti mají podnikatelské subjekty s uvedenou normou, s její funkčností? Existují alternativní řešení? To je podstata, na které se v dotazníku zaměřujeme.

Jsme si současně vědomi, že otázka balení výrobků je komplexní záležitostí, neboť při balení a výběru vhodného obalu je třeba zohlednit řadu dalších aspektů, a často že je také zapotřebí ve vybraných případech naopak zajistit odolnost otevírání obalů, jako je tomu u dětí a léků, výrobků domácí chemie nebo u dalších spotřebitelských výrobků.

V tomto průzkumu se ovšem soustředíme na jeden jediný vybraný aspekt ve vztahu ke starším osobám, osobám se zdravotním postižením či dalším osobám, které mají méně fyzické síly nebo šikovnosti k úkonům, kterých je při otevírání obalů třeba.

V naší další práci budeme nicméně vycházet z toho, že uvedená omezení je nutno brát v úvahu, a že i výše uvedená norma, která byla přejata do soustavy českých technických norem jako ČSN P CEN/TS 15945, není pro problémy spotřebitelů všelékem.

Sdružení Českých spotřebitelů

Průzkum probíhá od 11. září do 10. října 2017.

1 Údaje o respondentovi - Právnická osoba / zaměstnanec ve firmě z oblasti
Povinná odpověď

2 Údaje o respondentovi - velikost firmy
Povinná odpověď

3 Komfort starších osob při otevírání obalů, osob se zdravotním postižením či dalších osob, které mají méně fyzické síly či šikovnosti k úkonům, kterých je při otevírání obalu třeba, vnímám jako reálný problém
Povinná odpověď

(Prosíme o odpověď i v případě, že VAŠEHO podnikání nebo VAŠÍ pozice ve firmě se tato problematika nijak netýká)

4 Je předmětem Vašeho podnikání (Vaší firmy) je
Povinná odpověď

  • Jaký je přístup Vaší firmy k aspektu pohodlí a snadnosti otevírání obalů?

5 Odpovědi pro respondenty z oblasti VÝROBY a DOVOZU

(Označte prosím pouze jednu odpověď k bodům 5 nebo 6 nebo 7 - nejvíce odpovídající situaci ve Vaší firmy)

6 Odpovědi pro respondenty z oblasti OBCHODU a SLUŽEB

(Označte prosím pouze jednu odpověď k bodům 5 nebo 6 nebo 7 - nejvíce odpovídající situaci ve Vaší firmy)

7 Odpovědi pro respondenty z oblasti INFRASTRUKTURY KVALITY

(Označte prosím pouze jednu odpověď k bodům 5 nebo 6 nebo 7 - nejvíce odpovídající situaci ve Vaší firmy)

8 Je Vaše společnost nositelem certifikátů či jiných forem osvědčení k modelům řízení jakosti (např. ISO 9000) anebo se dobrovolně přihlásila ke společenské odpovědnosti organizací (CSR) nebo k podobným modelům?
Povinná odpověď

Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE – neodpovídejte na následující otázku.

9 Souhlasíte s vyjádřením, že součástí etických a samoregulativních přístupů a modelů (ISO, CSR aj.) je zapotřebí zohlednit aspekt snadnosti otevírání obalů (např. na základě dodržování dobrovolných technických norem ohledně otevíratelnosti obalů apod.)?

Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE – neodpovídejte na tuto otázku

10 Máte z Vaší praxe přímou zkušenost s technickou specifikaci - P CEN/TS 15945 Obaly – snadnost otevírání – Kritéria a metody – Kritéria a metody zkoušení pro hodnocení spotřebitelského obalu?
Povinná odpověď

11 Chcete získat více informací k aspektu pohodlí a snadnosti otevírání obalů?
Povinná odpověď

Máte-li (třeba jen předběžný) zájem o účast na kulatém stole k danému tématu (v Praze, předpoklad počátek listopadu 2017), kontaktujte nás prosím:

Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci, Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 – Strašnice, tel.: +420 261263574, e-mail: normy@regio.cz; www.konzument.cz; www.top-normy.cz