Badanie losów absolwenta

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

Płeć
Wymagana odpowiedź

Wiek
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

Jaką szkołę wybrałeś po ukończeniu Szkoły Podstawowej Nr 10?
Wymagana odpowiedź

Jak obecnie radzisz sobie z nauką?
Wymagana odpowiedź

Czy uważasz, że w Szkole Podstawowej Nr 10 zostałeś właściwie przygotowany do podjęcia nauki w gimnazjum?
Wymagana odpowiedź

Czy dobrze wspominasz czas spędzony w Szkole Podstawowej Nr 10?
Wymagana odpowiedź

Czy chętnie uczęszczałeś/aś do Szkoły Podstawowej Nr 10?
Wymagana odpowiedź

Jak oceniasz pracę wychowawczą w Szkole Podstawowej Nr 10?
Wymagana odpowiedź

Wskaż przedmioty, z których wiedza i umiejętności nabyte w Szkole Podstawowej Nr 10 okazały Ci się szczególnie przydatne w gimnazjum.
Wymagana odpowiedź

Jaki jest obecnie Twój kontakt ze szkołą i kolegami/koleżankami absolwentami Szkoły Podstawowej Nr 10.
Wymagana odpowiedź