№2 сауалнама «Оқу орнының студенттерінің тәрбие беру және жеке тұлғаның дамуына жағдай жасау, оқу нәтижелері, оларға көмек көрсету мәселелріне қатысты қанағаттанушылығы»

Құрметті студент!

Осы сауалнаманы толтыруды сұраймыз. Барлық сұрақтарға объективті жауап беріңіз.

Сіз қай курста оқисыз?
Требуется ответ

Осталось 250 знаков

Сіздің жынысыңыз:
Требуется ответ

Осталось 250 знаков

Факультет:
Требуется ответ

Осталось 250 знаков

«Студенттердің оларға жоғарғы оқу орны көрсететін көмекке қанағаттану» топтамасы

Сіз қай жерде тұрасыз?
Требуется ответ

Сізді жатахана жағдайы қанағаттандырады ма (Егер де жатахана тұрмаған жағдайда, жатахана жағдайы туралы өзіңіздің барып жүргенде, не курстастарыңыздың әңгімелері бойынша қандай пікіріңіз бар)
Требуется ответ

Сіз әртүрлі ақпараттық анықтамалармен (ақпар-кітапша, академиялық күнтізбе, элективті пәндер каталогы және т.б.) қамтамасыз етілгенсіз бе?
Требуется ответ

ҚМИУ академиялық талаптарды орындай алмайтын студенттерге академиялық көмек көрсетіледі ма?
Требуется ответ

Сізді казіргі уақытта студенттік мәселелердің қайысы ерекше (кем дегенде үш жауап нұсқауын белгілеуге болады) толғандырады?
Требуется ответ

ҚМИУ студенттер үшін ғаламтор қолжетімді ме?
Требуется ответ

Сізді ҚМИУ әкімшілігі студенттерге көрсетілетін әлеуметтік көмек жайлы (оқу ақысын төлеу жеңілдіктері, оқу орынының грантын беру материалдық көмек көрсету және т.б.) ақпараттандырады ма?
Требуется ответ

Сізді кәсіби практикаларды ұйымдастыру және өткізу жағдайы қанағаттандырады ма?
Требуется ответ

Оқу кезеңінде ҚМИУ жұмысқа орналастыру жөніндегі бөлім қызметінің көмегін сезінесіз бе?
Требуется ответ

Көмек көрсету қызметінің жұмысын бағалау мақсатында студенттер арасында сауалнама жиі өткізіледі ма?
Требуется ответ

«Студенттің оқыту нәтижелерімен қанағаттану» топтамасы

Сіз неге осы жоғарғы оқу орына оқуға түстіңіз?
Требуется ответ

Біздің оқу орнында оқу абройлы деп санайсыз ба?
Требуется ответ

Сізді казіргі уақытта студенттік мәселелердің қайысы ерекше (кем дегенде үш жауап нұсқауын белгілеуге болады) толғандырады?
Требуется ответ

Ағымды бақылау, аралықтты аттестаттауды өткізу сізді қанағаттандырады ма?
Требуется ответ

Сіздің жоғарғы оқу орнында оқытушылар IT-технологиялар қорларын қалай қолданады?
Требуется ответ

Оқу орнындағы оқытушылардың кәсіби деңгейін қалай бағалайсыз?
Требуется ответ

Оқу үдерісін ұйымдастыру сапасына деген сіздің көзқарасыңыз қандай?
Требуется ответ

Сіз қаншалықты оқу үдерісінің әртүрлі түрлерімен қаншалықты қанағаттанатыныңызды анықтаңыз.
Требуется ответ

Сабақ мазмұны
Көрнектілік және техникалық оқыту құралдарын қолдану
Оқу үрдерісіндегі өзгерістер туралы ақпараттылық
Жеткілікті қанағанттанарлықты
Толыққанағанттанарлықты
Қанағанттанарлықсыз

Сабақ барысында оқытушылар белсенділік танытады және ерекше тәсілдерді қолданады ма?
Требуется ответ

Сізді оқу үрдерісінің ақпаратты ілеспемен жабдықталуы қаншалықты қанғаттандырады?
Требуется ответ

Кітапханадағы ғылыми және оқу әдебиеттерінің қажетті қоры
Оқу үдерісінде қолданылатын компьютерлер саны
Оқу залындағы орын саны
Жеткілікті қанағанттанарлықты
Толыққанағанттанарлықты
Қанағанттанарлықсыз

ҚМИУ толығымен білімдік үрдісті жақсартуға арналған сіздің ұсынысыңыз:
Требуется ответ

Осталось 250 знаков

«Студенттердің оларға тәрбие беру және жеке тұлға ретінде қалыптасуларына қатысты жасалған жағдайға қанағаттануы»

Мыналар сізді қанағаттандырады ма?
Требуется ответ

Жатаханадағы тұрмыстық жағдай
Бос уақытты ұйымдастыру
Студенттер арасындағы өзара қатынас
Жеткілікті қанағанттанарлықты
Толыққанағанттанарлықты
Қанағанттанарлықсыз

Мыналар сізді қанағаттандырады ма?
Требуется ответ

Оқытушылар мен студенттердің қатынасы
Деканат және студенттер арасындағықатынас
Куратормен арадағы қатынас
Жеткілікті қанағанттанарлықты
Толыққанағанттанарлықты
Қанағанттанарлықсыз

Ұжым ішіндегі арақатынас қандай?
Требуется ответ

Студент-студент
Оқытушы-студент
Студент-куратор
Тілектестікті
Бейтарап
Шиеленісті

Ұжым ішіндегі арақатынас қандай?
Требуется ответ

Студент-әкімшілік (деканат, ректорат және т.б.)
Студент-бөлімше қызметкерлері (кітапхана, тестілеу орталығы және т.б.)
Тілектестікті
Бейтарап
Шиеленісті

Казіргі кезде тәрбие жұмысының қандай бағыты өзекті және КМИУ қандай бағыт жүзеге асырылады?
Требуется ответ

Патриоттық
Интернационалдық
Адамгершілікті
Эстетикалық
Экологиялық
Бар
Жоқ
Жоқ, бірақ қажет

Казіргі кезде тәрбие жұмысының қандай бағыты өзекті және КМИУ қандай бағыт жүзеге асырылады?
Требуется ответ

Салауатты өмір салты
Діни
Экономикалық
Құқықтық
Отбасылық-тұрмыстық
Бар
Жоқ
Жоқ, бірақ қажет

Сізді толығымен ҚМИУ жүзеге асырылатын оқудан тыс іс-әрекет және тәрбие жұмысының бағыттары қанағаттандырады ма?
Требуется ответ

ҚМИУ салауатты өмір сүру салтын сақтауға жасалған жағдай қанағаттандырады ма?
Требуется ответ

Студенттердің жеке тұлға ретінде дамытуға және тәрбиелеуге арналған жағдайды жақсартуға қатысты сіздің ұсынысыңыз:
Требуется ответ

Осталось 250 знаков

«Жоғарғы оқу орнында жүргізілетін ҒЗЖ студенттердің қанағаттану» топтамасы

Сізді ҚМИУ ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру деңгейі қанағаттандырады ма?
Требуется ответ

Студенттерді ғылыми-зерттеу жұмысына тартау іс-шараларын кім жүзеге асырады?
Требуется ответ

Жетекші ғылымдармен студенттер, магистранттардың бірге жұмыс жасауына жағдай жасалған ба? Кафедраларда олардың кеңес берулеріне арналған кестелер бар ма?
Требуется ответ

Зерттеу жұмыстары қаншалықты тиімді үйлестірілген? Жоғарғы оқу орны ішінде және одан тыс ғылыми ізденістердің қосарлы орындалуы болмайды ма?
Требуется ответ

Сіздің пікіріңізше жоғарғы оқу орны ұсынатын ғылыми зерттеу жұмыстарының тақырыптары қаншалықты маңызды?
Требуется ответ

Студент және оқытушының арасындағы ғылыми ынтымақтастық уақыты қаншалықты ұзақты? Студенттердің СОЗЖ, СҒЗЖ тақырыптары және олардың магистратура және докторантурадағы ғылыми зерттеу жұмыстарының байланысы қаншалықты сабақтасты?
Требуется ответ

Өзіңіздің зерттеушілік құзіреттілікті дейгейіңізді мына ғылыми-зерттеу жұмысының аумағындағы икемділік топтары бойынша анықтаңыз:

Мақсат және міндеттерді, ізденіс бағытын таңдау, ғылымның белгілі аумағындағы өзекті мәселені анықтау икемділігі
Требуется ответ

Мәселелер бойынша ақпараттық кеңестікте ақпараттық істеністі (оның ішінде электронды мәліметтер базасы, Ғалаптор желісі және т.б.) орындау, анықталған ақпаратты шекті қайта өңдеу икемділігі
Требуется ответ

Зерттеу бағдарламасын әзірлеу икемділігі. Ғылыми-зерттеу әдістерін және тәсілдерін (жалпы және арнайы), оның ішінде математикалық статистика әдістерін игеру
Требуется ответ

Эксперименталды зерттеуді ұйымдастру және орындау, анықталған мәліметтерді өңдеу, беталыстарды анықтау
Требуется ответ

Зерттеу нәтижелерін ғылыми басылым мазмұны және стилі талаптарына қатысты сәйкестікте рәсімдеу икемділігі
Требуется ответ

Бітірушілерді оқтыушылық, ғылыми-зерттеу қызметіне тартуға бағытталған жұмыс қалай ұйымдастырылған?
Требуется ответ

Сіз қалай ойлайсыз, студент жоғарғы оқу орнында ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысуы керек пе?
Требуется ответ

Сіздің жоғарғы оқу орнында жүргізілетін ғылыми-зерттеу жұмыстарын жақсартуға қатысты ұсынысыңыз:
Требуется ответ

Осталось 250 знаков