Dotazník pro sociální pracovníky - Pohled sociálního pracovníka na řízení kvality pečovatelské služby modelem EFQM.

Ráda bych Vás požádala, o vyplnění dotazníku, který zjišťuje míru spokojenosti sociálních pracovníků, se řízením organizace modelem EFQM. Prosím o zakroužkování jedné nejvhodnější odpovědi.

Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího anonymního dotazníku. Jsem studentkou PVŠPS a sběr dat, bude sloužit pouze pro moji diplomovou práci.

Sběr odpovědí bude ukončen 30. 4. 2021.

Děkuji

Bc. Lenka Šeflová

Spustit dotazník