Zdravotně postižené osoby na trhu práce

Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o věnování několika minut Vašeho času na vyplnění tohoto dotazníku.

Odpovědi, které zde uvedete, jsou zcela anonymní a budou použity pouze pro výzkum k bakalářské práci, která má za úkol upozornit na problémy a navrhnout konkrétní zlepšení v této problematice.

Pokud budete mít zájem, ráda Vám zašlu výsledky tohoto výzkumu.

Děkuji mnohokrát za Váš čas

S pozdravem

Tereza Krauzeová

tereza.krauze@seznam.cz

Vaše pohlaví
Povinná odpověď

Věk
Povinná odpověď

Vzdělání
Povinná odpověď

Jste vzdělán/a v oboru:

Zbývá 1500 znaků

Stupeň postižení
Povinná odpověď

Druh postižení, diagnóza

Zbývá 1500 znaků

Jak jste k Vašemu postižení přišel/la ?
Povinná odpověď

Máte v současné době zaměstnání?
Povinná odpověď

Pokud ano, jakou cestou jste ho získal?

Vyhovuje Vaše současné zaměstnání Vaší kvalifikaci?
Povinná odpověď

Vyhovuje Vaše současné zaměstnání Vašemu zdravotnímu postižení?
Povinná odpověď

Pokud nevyhovuje tak proč?

Zbývá 1500 znaků

Jaký byl důvod opuštění Vašeho posledního zaměstnání?

Zbývá 1500 znaků

Jakými způsoby hledáte zaměstnání?
Povinná odpověď

Pokud zaměstnání nemáte, jste hlášen na Úřadu práce?

Na kterém konkrétním Úřadu práce jste registrován/a (kraj, město)?

Zbývá 1500 znaků

Jste spokojen/a se spoluprací Úřadu práce?

Myslíte si, že Vám byl poskytnut dostatek informací?

Bylo Vám nabídnuto zaměstnání vhodné k Vašemu zdravotnímu postižení?

Byly Vám nabídnuty speciální rekvalifikační kurzy?

Absolvoval/a jste nějaký rekvalifikační kurz?
Povinná odpověď

Pomohl Vám rekvalifikační kurz najít dlouhodobé zaměstnání?

Bylo Vám nabídnuto zúčastnit se některých speciálních programů poskytovaných státem nebo Evropskou unií?
Povinná odpověď

Pomohlo Vám to k získání vhodného zaměstnání?

Pokud ne, tak byla Vám alespoň poskytnuta informace, kde se na tyto možnosti informovat?

Zajímal/a jste se sám/a ze své iniciativy o tyto programy?
Povinná odpověď

Pracoval/a jste někdy u zaměstnavatele s více jak 50% zdravotně postižených zaměstnanců?
Povinná odpověď

Byl/a jste spokojen/a s platovými podmínkami?

Jaké bylo Vaše platové ohodnocení?

Domníváte se, že podpora pro zaměstnavatele (příspěvky atd.) je dostačující?
Povinná odpověď

Myslíte, že jsou zaměstnavatelé dostatečně informováni o tom, jaké výhody mohou získat, pokud Vás zaměstnají?
Povinná odpověď

Potřebujete ke své práci nějaké zvláštní/kompenzační pomůcky?
Povinná odpověď

Je pro Vás finančně výhodnější pracovat nebo zůstat nezaměstnaný a pobírat sociální dávky?
Povinná odpověď

Víte o tom, že pokud byste se rozhodl pracovat jako OSVČ, můžete získat příspěvek od Úřadu práce?
Povinná odpověď

Byl by pro Vás tento příspěvek impulzem k tomu, abyste o tom alespoň uvažoval?
Povinná odpověď

Pociťoval/a jste někdy problém sociálního vyloučení nebo diskriminace?
Povinná odpověď

Pokud ano tak v jaké situaci?

Zbývá 1500 znaků

Cítil jste se někdy diskriminován kvůli Vašemu postižení přímo při ucházení o zaměstnání?
Povinná odpověď