A N K I E T A - E W A L U A C Y J N A - P O D R Ę C Z N I K Ó W

W związku z prowadzeniem badań ewaluacyjnych wśród katechetów proszę Panią/Pana o wypełnienie ankiety, której celem jest uzyskanie opinii na temat podręczników do nauki religii pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza na bazie Podstawy programowej i Programu nauczania religii z 2010 r. Proszę zaznaczyć i uzasadnić odpowiedź. Ankieta jest anonimowa.

Dziękuję za podjęty trud wypełnienia ankiety

Uczę w klasach: (należy zaznaczyć dany etap edukacyjny)
Wymagana odpowiedź

1. Na ile koncepcja podręcznika ucznia pomaga w realizacji poszczególnych etapów katechezy?
Wymagana odpowiedź

Uzasadnij

Pozostało 1500 znaków

2. W których etapach katechezy najczęściej korzystasz z podręcznika ucznia?
Wymagana odpowiedź

Uzasadnij

Pozostało 1500 znaków

3. Na ile treści podręcznika łączą katechezę z liturgią i życiem Kościoła?
Wymagana odpowiedź

Uzasadnij

Pozostało 1500 znaków

4. Na ile szata graficzna podręczników ułatwia uczniom korzystanie z nich?
Wymagana odpowiedź

Uzasadnij

Pozostało 1500 znaków

5. W jakim stopniu podręcznik ucznia i zeszyt ćwiczeń pomagają w aktywizowaniu uczniów? Oceń w skali od 1 do 6.
Wymagana odpowiedź

0/6

Uzasadnij.

Pozostało 1500 znaków

6. W jakim stopniu zaproponowane metody pozwalają przekazać treści katechezy? Oceń w skali od 1 do 6
Wymagana odpowiedź

0/6

Uzasadnij.

Pozostało 1500 znaków

7. W jakim stopniu podręcznik metodyczny i przewodnik programowy przyczynił się do podniesienia jakości Pani/Pana pracy? Oceń w skali od 1 do 6
Wymagana odpowiedź

0/6

Uzasadnij

Pozostało 1500 znaków

8. W jakim stopniu zaproponowane teczki pomocy i pomoce multimedialne pomagają w aktywizowaniu ucznia?
Wymagana odpowiedź

Uzasadnij

Pozostało 1500 znaków

9. Jak ocenia Pani/Pan ogólną przydatność podręczników oraz pakietów pomocy w katechezie? Oceń w skali 1 do 6
Wymagana odpowiedź

0/6

Uzasadnij

Pozostało 1500 znaków

10. Co według Pani/Pana należy zaproponować w nowych podręcznikach? Proszę podać swoje propozycje.

Pozostało 1500 znaków