Patiënt tevredenheidsenquête

Geachte heer/ mevrouw,

Wij doen ons best om op een prettige manier goede tandheelkundige zorg te verlenen aan uw kind. Daarbij willen we zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en verwachtingen van onze jonge patiënten. Om na te gaan of dat lukt, houden wij deze patiënte enquête. Via dit enquêteformulier kunt u als ouder uw mening geven over onze praktijk en onze zorgverlening.

U kunt het formulier invullen voor het kind waarmee u nu de praktijk bezoekt.

De eerste 4 vragen algemene vragen over uzelf en uw kind(eren). U hoeft uw naam niet op te geven, want het onderzoek is anoniem. Het invullen kost ongeveer 5 minuten.

Wij stellen uw medewerking zeer op prijs en danken u bij voorbaat!

1 Wat is het geslacht van uw kind?
Vereist antwoord

2 In welke leeftijdscategorie valt uw kind?
Vereist antwoord

3 Ziet uw kind er in het algemeen tegenop om naar de tandarts te gaan?
Vereist antwoord

4 4 Ziet u er zelf tegenop om naar de tandarts te gaan?
Vereist antwoord

5 Bereikbaarheid van de praktijk
Vereist antwoord

Uitstekend
Goed
Matig
Slecht
n.v.t.
Bereikbaarheid met openbaar vervoer
Bereikbaarheid met eigen vervoer
Toegankelijkheid voor mensen die slecht ter been zijn.
Dagelijkse openingstijden
Telefonische bereikbaarheid tijdens de dagelijkse openingstijden
Telefonische bereikbaarheid buiten de openingstijden
De opvang bij spoedgevallen
De duidelijkheid van de website

6 Het maken van een afspraak
Vereist antwoord

Uitstekend
Goed
Matig
Slecht
n.v.t.
De manier waarop u aan de telefoon te woord wordt gestaan
De manier waarop u aan de receptie wordt ontvangen
De termijn waarop u terecht kunt voor een eerste bezoek/ intake
De termijn waarop u terecht kunt voor een controle
De termijn waarop u terecht kunt voor een behandeling
De wachttijd bij een bezoek aan de tandarts
De manier waarop problemen rond de afspraak worden opgelost

7 De wachtruimte
Vereist antwoord

Uitstekend
Goed
Matig
Slecht
n.v.t.
De sfeer
De netheid
Het aantal zitplaatsen
De lectuur en de boeken
Het speelmateriaal voor de kinderen
De brochures/ informatie scherm
De wachtuimte
De aanwezigheid van TV, WiFi en algemene informatie

8 De behandelruimte
Vereist antwoord

Uitstekend
Goed
Matig
Slecht
n.v.t.
De sfeer
De netheid
De hygiëne
De privacy

9 Door welke zorgverlener bent u bij uw laatste bezoek onderzocht en/ of behandeld?
Vereist antwoord

Uitstekend
Goed
Matig
Slecht
n.v.t.
Assal Tavakkoli (tandarts)
Mo Hassan (tandarts)
Jac van der Zaag (tandarts)
Joury Tuyn (ortho-medewerker)
Patricia Brussee (ortho-medewerker en tandartsassistente)
Monique van Leeuwen ( preventie-assistente en receptioniste)
Arenda Khoeddie (preventie-assistente)
Kathrin Schneider (preventie-assistente en recetioniste)
Eva Zijdemans (allround tandartsassistente; specialisatie angstpatiënten)
Abigail Macedo (allround tandartsassistente; specialisatie angstpatiënten)
Claudia Nooitgedacht (receptioniste)
Gina Galvan Martin (receptioniste op zaterdag)
Roelinde Lagraauw (praktijkmanager)
Dit was mij niet duidelijk
Weet ik niet meer

10 De zorgverlening
Vereist antwoord

Uitstekend
Goed
Matig
Slecht
n.v.t.
De vakkundigheid van de zorgverlener
De manier waarop medewerkers met elkaar omgaan
De hygiëne
De persoonlijke aandacht voor uw kind tijdens de behandeling
De tijd die uitgetrokken voor de behandeling
De manier van omgang met uw kind
De eerlijkheid over de behandeling
Het rekening houden met de eventuele beperking van uw kind
De tijd die er is om vragen te stellen

11 Hoe is de uitleg aan u als ouder geweest over?
Vereist antwoord

Uitstekend
Goed
Matig
Slecht
n.v.t.
De algemene toestand van het gebit van uw kind
De juiste verzorging van het gebit
De inhoud van een behandelafspraak
De rol van u als ouder(s) bij het voorbereiden van uw kind
De aan-/ afwezigheid van de ouders tijdens de behandeling
Het resultaat dat u mag verwachten van een behandeling
Eventuele ongemakken na een behandeling (verdoving, pijn e.d.)
Het moment waarop uw kind weer terugkeert naar de huistandarts
Hoe u uw kind het beste kunt steunen
De eventuele verwijzing naar orthodontist, psycholoog, kaakchrirurg, of...

12 Algemeen eindeoordeel over de praktijk
Vereist antwoord

Uitstekend
Goed
Matig
Slecht
n.v.t.
De wijze waarop u als persoon wordt bejegend
De wijze waarop de praktijk is georganiseerd
De manier waarop uw kind tandheelkundig wordt behandeld
De kindvriendelijkheid van de praktijk

13 Zou u ons aanbevelen aan uw vrienden of familie?
Vereist antwoord

14 Wat zouden we kunnen verbeteren?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend