Ocena kampanii społeczno-informacyjnej ,,Rodzicielstwo bez barier"

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Niniejsza ankieta dotyczy badania opinii na temat kampanii społeczno-informacyjnej pn. ,,Rodzicielstwo bez barier" realizowanej przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu. Wszystkie zdobyte informacje są poufne, tzn. posłużą jedynie do ankiety i oceny kampanii. Za udzielenie rzetelnych odpowiedzi z góry dziękujemy.

Sposób, w jaki dowiedział(a) się Pani/Pan o kampanii (możliwość wyboru kilku odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Z którym z modułów kampanii Pani/Pan miał(a) okazję się zapoznać? (możliwość wyboru kilku odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Jaką formę przekazu uważa Pani/Pan za interesującą?
Wymagana odpowiedź

Jak Pani/Pan ocenia jakość modułów (1 oznacza niski poziom natomiast 7 oznacza poziom wysoki)
Wymagana odpowiedź

Spoty
Spoty
Wystawa fotografii
Wystawa fotografii
Reportaże, wywiady w Radio PiK
Reportaże w Radio PiK

Czy przeprowadzenie kampanii podniosło Pani/Pana świadomość na temat rodzicielstwa wśród osób z niepełnosprawnością?
Wymagana odpowiedź

Czy Pani/Pana zdaniem kampania wpłynęła pozytywnie na budowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością?
Wymagana odpowiedź

Czy Pani/Pana zdaniem dzięki kampanii zwiększy się liczba dzieci w rodzinach, w których jeden/dwóch rodziców to osoby z niepełnosprawnością?
Wymagana odpowiedź

Czy Pani/Pana zdaniem realizacja kampanii przyczyniła się do zwiększenia świadomości na temat macierzyństwa wśród osób z niepełnosprawnością?
Wymagana odpowiedź

Czy uważa Pani/Pan, że zwiększyła się wiedza na temat potrzeb osób z niepełnosprawnością?
Wymagana odpowiedź

Czy Pani/Pan uważa, że kampania wpłynęła na stereotyp osoby niepełnosprawnej jako niepełnowartościowego rodzica?
Wymagana odpowiedź

Czy Pani/Pana zdaniem kampania wpłynęła na stereotyp osoby niepełnosprawnej nie mogącej założyć rodziny?
Wymagana odpowiedź

Jak Pani/Pan ocenia kampanię?
Wymagana odpowiedź

Czy Pani/Pana zdaniem zasadne jest realizowanie kolejnych kampanii zwiększających wiedzę na temat potrzeb osób niepełnosprawnych?
Wymagana odpowiedź

Podaj tematy, którym powinny być poświęcone kampanie społeczne czyli działania mające na celu wzrost wiedzy, zmiany myślenia wobec określonego problemu społecznego.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Czy widział/a Pani/Pan logotyp kampanii?
Wymagana odpowiedź

Proszę o ocenę jakości kampanii w skali od 1 do 5 (1 oznacza bardzo słabo, 5 bardzo dobra)
Wymagana odpowiedź

0/5

Czy posiada Pani/Pan orzeczenie o niepełnosprawności?
Wymagana odpowiedź

Płeć
Wymagana odpowiedź

Wiek
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

Statut zawodowy
Wymagana odpowiedź

Status rodzinny
Wymagana odpowiedź

Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź