LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Enquêteformulier LKC Sonnenborgh Juni 2015

Enquête beëindigd.

Beste LKC'er,

Sinds jaar en dag zet het bestuur van LKC zich in om onze vereniging draaiende te houden. Dit lukt natuurlijk niet zonder u, de leden en vrijwilligers die actief zijn binnen LKC.

De laatste jaren constateren wij dat de deelname aan wedstrijden en de inzet van vrijwilligers afneemt. Een zorgelijke ontwikkeling vinden wij als bestuur.

Ondanks diverse pogingen om deze ontwikkeling een halt toe te roepen zien we dat we daar niet voldoende in slagen. Het aantal vrijwilligers neemt af en het ledental van de vereniging daalt gestaag.

Om beter inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van onze leden hebben wij als bestuur besloten om een enquête uit te zetten. Ik vraag een paar minuten van uw tijd om deze voor ons in te vullen. Dit geeft ons inzicht in wat u als lid van ons verwacht en de input om daar naar te handelen.

Uw mening telt!

Ik dank u alvast voor uw medewerking.

Met sportieve groet,

Robert Roosjen

Voorzitter LKC Sonnenborgh