Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazník pro obyvatele obce Roztoky u Jilemnice

Sběr odpovědí byl ukončen.

Milí spoluobčané,

naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co proto všichni můžeme udělat.

Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete informováni na veřejných projednáních.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.

starosta obce Osvald Süss

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si

žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.

Dotazník vyplňte do 13.11.2020.