Dotazník spokojenosti uživatele sociálních služeb TyfloCentra Praha

Vážená paní/pane,

dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o vyplnění následujícího dotazníku.

Rádi bychom naše služby zkvalitnili, a s tím nám můžete pomoci i Vy. Vaše postřehy a připomínky jsou pro nás cennou informací.

Dotazník je zcela anonymní, a k vyplněným informacím má přístup pouze pověřený pracovník, která následně dotazníky vyhodnotí a zapracuje do pravidel služby.

Děkujeme, že věnujete několik minut svého času k odpovědi na následující otázky.

TyfloCentrum Praha, o.p.s.

Jaký vztah máte k cílům a poslání organizace TyfloCentra Praha?
Povinná odpověď

Jak jste celkově spokojen/a s průvodcovskou a předčitatelskou službou TyfloCentra Praha? (hodnoťte jako ve škole 1-vynikající až 5 nedostačující)
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
Průvodcovská a předčitatelská služba

Jak jste spokojen/a s pracovníky TyfloCentra Praha?
Povinná odpověď

Doporučil/a byste služby TyfloCentra Praha některému ze svých zrakově postižených známých?
Povinná odpověď

Jak dlouho využíváte služeb TyfloCentra Praha?
Povinná odpověď

Jak jste spokojen/a s principy a pravidly Průvodcovské a předčitatelské služby, co byste případně změnil/a?
Povinná odpověď

Preferujete spíše stálého průvodce?
Povinná odpověď

Jak byste zhodnotil/a přístup průvodce?
Povinná odpověď

Jak jste spokojen/a s koordinátorkou Průvodcovské a předčitatelské služby? (hodnoťte jako ve škole 1 - vynikající až 5 - nedostačující)

1
2
3
4
5
Odborná způsobilost
Lidský přístup
Předávání informací
Komunikační dovednosti

Jak jste spokojen/a s následujícími vlastnostmi dispečera Průvodcovské a předčitatelské služby? (hodnoťte jako ve škole 1 - vynikající až 5 - nedostačující)

1
2
3
4
5
Předávání informací
Lidský přístup
Komunikační dovednosti

Prostor pro Vaše připomínky, dotazy a návrhy.

Zbývá 1500 znaků