Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

DOTAZNÍK POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OBČANY MĚSTA SOKOLOV

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás požádali o spolupráci při dotazníkovém šetření mapujícím informace a potřeby občanů města ve vztahu k sociálním službám. Výsledky tohoto výzkumu budou využity pro rozvoj služeb pro občany v tíživé sociální situaci. Výzkum je anonymní, nejsou zjišťovány, žádné osobní údaje ani jiné skutečnosti, které by byly v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Své odpovědi prosím označte, případně vepište svůj názor.

1 Na koho byste se obrátil(a) v případě těžké životní situace?
Povinná odpověď

2 Domníváte se, že máte dostatek informací o sociálních službách ve městě Sokolov?
Povinná odpověď

3 Uveďte, co byste Vy nebo někdo z Vaší rodiny nejvíce potřeboval(a) z oblasti sociální pomoci (můžete označit dle potřeby více možností):
Povinná odpověď

4 Pokud již využíváte některou sociální službu na území Sokolova, uveďte, kterou:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

5 Jak jste spokojeni se službou, kterou využíváte Vy nebo Váši blízcí:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

6 Co by se podle Vás mělo v Sokolově zlepšit v oblasti sociální pomoci?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

7 Uveďte Váš věk:
Povinná odpověď

8 Jsou ve městě Sokolov překážky, které Vám znepříjemňují život/pohyb? (prudké schody, výmoly, vysoké obrubníky…) Napište jaké a kde konkrétně:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků