Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

2019 Dotazník pro klienty - Spokojenost klientů s pečovatelskou službou CPOS MT /dotazník č. 1/

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

Jak jste spokojeni s našimi službami? Postrádáte nějaké? Vyplňte prosím následující dotazník a pomozte nám zlepšit jejich kvalitu.

Sběr odpovědí bude ukončen 30. 4. 2019.

Děkujeme

Od kterého střediska jste odebíral/a nebo odebíráte služby?
Povinná odpověď

Případně od kterého střediska odbebírali službu Vaši blízcí?

Poslání CPOS Město Touškov: Naším posláním je poskytovat pečovatelskou službu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, tělesného, smyslového postižení a rodinám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci. Naše pečovatelská služba usiluje o zachování jedinečnosti každého uživatele a o jeho podporu, v takovém rozsahu, aby mohl zůstat i nadále ve svém přirozeném prostředí a zachoval si tak soukromí, navyklý způsob života i svoje společenské zázemí. Základní podmínkou je, aby naši potenciální klienti o naší službě věděli, proto úzce spolupracujeme s představiteli obcí, kde službu poskytujeme. Služba je plánována individuálně, což umožňuje uživatelům rozhodovat o dalším způsobu života. Při poskytování služby je velice důležitá spolupráce s rodinou a blízkými lidmi našeho klienta. Péče je poskytovaná kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou školeni v práci s našimi cílovými skupinami.

Myslíte si, že COPS Touškovsko splňuje vše, co sděluje ve svém poslání?
Povinná odpověď

Jak jste/byl(a) spokojena s službou/službami, které využíváte? Případně jaké hodnocení jste získal(a) od Vašich blízkých? Ohodnoťte danou službu/y známkou od 1 až 5 jako ve škole.
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
Netýká se mě
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např.: podání jídla a pití, oblékání, přesun na lůžko)
b) Pomoc při osobní hygieně (včetně použití WC)
d) Poskytnutí stravy (např.: dovoz oběda, pomoc s přípravou a podáním stravy)
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti (např.: úklid, nákup, pochůzky, praní prádla)
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např.: doprovod k lékaři, na úřad)
f) Sociální poradenství (např.: sociální dávky, příspěvky na péči)
g) Dohled (přítomnost pečovatelky u klienta bez dalších úkonů)
h) Doprava

Bylo pro Vás využívání našich služeb celkově přínosné?
Povinná odpověď

Jak jste byla spokojen/a s našimi zaměstnanci?
Povinná odpověď

Velmi spokojen/a
Spíše spokojen/a
Průměrně spokojen/a
Spíše nespokojen/a
Velmi nespokojen/a
Nemohu posoudit, netýká se mě
a) S péčí pečovatelek
b) Se spoluprací s koordinátorkou/ami
c) S vedením organizace

V případě nespokojenosti s našimi zaměstnanci uveďte prosím důvod:

Zbývá 1500 znaků

Věděl/a byste na koho se obrátit v případě nespokojenosti s kvalitou či způsobem poskytování služby?
Povinná odpověď

V porovnání s kvalitou je cena za poskytované služby podle Vás:
Povinná odpověď

Věděl/a byste o službě či úkonu, který(ou) neposkytujeme a byl/a by pro Vás či Vašeho příbuzného potřebný(á)/užitečný(á)?

Zbývá 1500 znaků

Doporučil/a byste naši organizaci svým známým?
Povinná odpověď

10) Jaké slabé stránky z Vašeho pohledu organizace CPOS Město Touškov má?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Která z následujících vlastností se Vám pojí s naší organizací CPOS Město Touškov?
Povinná odpověď

Můžete označit více možností.

Odkud jste se dozvěděl/a o naší organizaci?
Povinná odpověď

Vyplňte prosím ještě některé základní informace o sobě. Pomohou nám lépe vyhodnotit Vaše připomínky.

Jste ?
Povinná odpověď

Označte prosím věkovou skupinu, do které patříte:
Povinná odpověď

Jste?
Povinná odpověď