Powered by

Vážení spoluobčané,

v současné době je pro město Jevíčko Ing. Lenkou Porketovou

zpracováván Strategický plán rozvoje města na období 2024 – 2028.

Aby mohl být strategický plán připraven kvalitně a smysluplně,

musí zohledňovat především potřeby a požadavky Vás, občanů města.

Z tohoto důvodu se na Vás obracím s žádostí o vyjádření názoru na otázky

uvedené v tomto on-line dotazníku, který můžete vyplnit do 30. 4. 2023.

Děkujeme za čas, který vyplnění dotazníku věnujete.

Dušan Pávek, dipl. um., starosta města

Spustit dotazník teď