PWS Euthanasie

Geachte Heer / Mevrouw,

Wij doen ons profielwerkstuk over de ethiek van euthanasie. We hebben enkele vragen opgesteld over dit onderwerp en zouden het erg op prijs stellen als u ons hierbij zou willen helpen.

Met vriendelijke groet,

Silke Hendriks, Romana Alp en Destiny Elalam

Hoe oud bent u?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

U bent:
Vereist antwoord

U bent:
Vereist antwoord

De meningen over euthanasie lopen erg uiteen. Hoe staat u tegenover euthanasie?
Vereist antwoord

Ik ben voor euthanasie, omdat:
Vereist antwoord

Ik ben tegen euthanasie, omdat:
Vereist antwoord

Lijden dient nergens toe, het moet zo veel mogelijk worden bestreden.
Vereist antwoord

Ik kan het begrijpen als ouderen op zeker moment willen sterven.
Vereist antwoord

Een van de Tien Geboden schrijft: ‘Gij zult niet doden.’ (Exodus 20:1-17) Bent u het hiermee eens?
Vereist antwoord

Ziet u euthanasie als een vorm van doden? Leg uit.
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Niemand kan beslissen of zijn/haar leven voltooid is. Als het tijd is, ga je.
Vereist antwoord

Ethiek wil zeggen dat mensen het uiteindelijk goede behoren te doen. Dit heeft te maken met je persoonlijke normen en waarden en je optiek. Veel mensen vinden euthanasie niet verantwoord. Wat is uw mening over de handeling euthanasie?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

*Deze enquête blijft volledig anoniem. U wordt niet afgerekend op de antwoorden die u geeft. Wij hopen een oprechte mening van u te ontvangen.