UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

ANKIETA W SPRAWIE REWITALIZACJI

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Turobin!

Pragniemy poznać Państwa opinię na temat rewitalizacji terenów w naszej Gminie. Uzyskane informacje umożliwią opracowanie programu rewitalizacji i pozwolą na podjęcie działań Gminy oraz jej partnerów, zmierzających do pozyskania funduszy europejskich na realizację projektów.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje ok. 5 minut. W przypadku pól wyboru proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w Urzędzie Gminy Turobin do dn. 14 marca 2017 roku lub uzupełnić on-line.

Czy Pana/Pani zdaniem Gmina Turobin wymaga programu ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego? (proszę wybrać jedną odpowiedź i zaznaczyć odpowiednią kratkę)
Wymagana odpowiedź

Najpoważniejsze problemy związane z jakością życia w Gminie Turobin to: (proszę wybrać max. 4 odpowiedzi i zaznaczyć odpowiednie kratki)
Wymagana odpowiedź

Najpoważniejsze problemy społeczne Gminy Turobin to: (proszę wybrać max. 4 odpowiedzi i zaznaczyć odpowiednie kratki)
Wymagana odpowiedź

Najpoważniejsze problemy ekonomiczne Gminy Turobin to: (proszę wybrać max. 4 odpowiedzi i zaznaczyć odpowiednie kratki)
Wymagana odpowiedź

Proszę wskazać, który obszar/obiekt Gminy Pana/Pani zdaniem powinien być poddany procesowi rewitalizacji.(zaznaczając odpowiednie odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

METRYCZKA

Płeć
Wymagana odpowiedź

Wiek
Wymagana odpowiedź

Aktywność:
Wymagana odpowiedź

Miejsce zamieszkania: (sołectwo)
Wymagana odpowiedź