Анкета "САМОСТІЙНА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ"

 Шановний студенте! Прошу відповісти на питання нашої анкети (анонімно)! Щиро вдячна!

1 На якому курсі Ви навчаєтесь?
Требуется ответ

2 Чи вистачає Вам часу для самостійної пізнавальної діяльності при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу?
Требуется ответ

3 Скільки часу на тиждень Ви відводите на самостійну підготовку до занять з дисциплін комп’ютерного циклу?
Требуется ответ

4 Скільки разів на тиждень Ви працюєте самостійно?
Требуется ответ

5 Скільки, на Вашу думку, часу в день необхідно затратити для підготовки до занять з дисциплін комп’ютерного циклу?
Требуется ответ

Осталось 250 знаков

6 Чи плануєте Ви власну самостійну пізнавальну діяльність?
Требуется ответ

7 Які вміння самостійної пізнавальної діяльності у Вас уже сформовані? (відмітьте ті, які вважаєте у себе сформованими)
Требуется ответ

8 Які вміння самостійної пізнавальної діяльності, на Вашу думку, формуються у Вас при використанні комп’ютера та інформаційно-комунікаційних технологій?
Требуется ответ

9 Відзначте рівень власних умінь самостійної пізнавальної діяльності?
Требуется ответ

10 Яка мета Вашої самостійної пізнавальної діяльності при підготовці до занять?
Требуется ответ

Осталось 250 знаков

11 Чи завжди Ви досягаєте поставленої мети самостійної пізнавальної діяльності?
Требуется ответ

12 Який вид самостійної роботи є для Вас найефективнішими?
Требуется ответ

13 Наскільки Ви вважаєте важливим вивчати дисципліни комп’ютерного циклу?
Требуется ответ

0/5

14 Які види навчальної літератури є сприятливими для самостійної пізнавальної діяльності?
Требуется ответ

15 Чи берете Ви участь у науковій роботі?
Требуется ответ

16 Які види завдань найкраще сприяють самостійному опрацюванню навчального матеріалу?
Требуется ответ

17 Відмітьте ті інформаційні ресурси, які є, на Вашу думку, найбільш ефективним засобом для самостійної пізнавальної діяльності?
Требуется ответ

18 Які найбільш зручні засоби навчання з дисциплін комп'ютерного циклу для Вас? Впорядкуйте за ступенем зручності: на 1 місці – найбільш зручний, на 2 місці – наступний за значимістю і т.д. (просто перетягуйте варіанти)
Требуется ответ

  • 1. Сайт «Інформатика+» http://informatika-resurs.jimdo.com/
  • 2. Хмарний ресурс з інформатики (Диск Google)
  • 3. Група ВК «Вивчаємо інформатику»
  • 4. Електронні підручники та посібники
  • 5. Друковані підручники та посібники
  • 6. Дистанційні курси
  • 7. Інтернет-ресурси
  • 8. Бібліотечні ресурси
  • 9. Відеолекції та відеоуроки

19 Якими сервісами Інтернету Ви користуєтеся найчастіше при самостійній роботі з дисциплін комп'ютерного циклу?
Требуется ответ

20 Відмітьте твердження, з якими Ви погоджуєтесь?
Требуется ответ