DOTAZNÍK Imidž Záhradníctva Klivia

Vážení zákazníci,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka marketingového prieskumu. Volám sa Martina Warenitsová a som študentka Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Obchodnej fakulty. Dotazník ma napomôcť k vypracovaniu mojej diplomovej práci na tému „Imidž Záhradníctva Klívia“ a zároveň umožňuje firme Záhradníctvo Klívia uspokojiť čo najlepšie Vaše potreby. Cieľom mojej diplomovej práce je analýza imidžu Záhradníctva Klivia aj prostredníctvom Vášho názoru na firmu a postoju k jej imidžu. Vyplnenie tohto dotazníka je anonymné. Pri každej otázke je uvedený variant odpovedi a stačí priradiť krížik k tej odpovedi, ktorá najviac vystihuje Váš názor. Vopred Vám ďakujem za Vašu spoluprácu a prajem pekný deň.

1) Ako ste sa dozvedeli o Záhradníctve Klivia
Povinná odpoveď

2) Ako často nakupujete v záhradníctve
Povinná odpoveď

3) Čo Vás najviac motivuje k nákupu práve v Záhradníctve Klívia. (môžete označiť viacero možností)
Povinná odpoveď

4) Čo Vás najviac odradzuje k nákupu práve v Záhradníctve Klívia. (môžete označiť viacero možností)
Povinná odpoveď

5) Nakupujete u konkurencii?
Povinná odpoveď

6) Dôvody nákupu u konkurencii (môžete označiť viacero možností )

7) Poznáte logo firmy?
Povinná odpoveď

8) V prípade potreby ako kontaktujete firmu najčastejšie
Povinná odpoveď

9) Sledujete facebook stránku firmu na získavanie informácií o novinkách a akciách?
Povinná odpoveď

10) Ohodnoťte nasledujúce body na škále 1 až 5 ( 1-najlepšie, 5-najhoršie)
Povinná odpoveď

Vzhľad budovy: reprezentatívny
nereprezentatívny
Umiestnenie firmy: vhodné
nevhodné
Kvalita produktov: vysoká
nízka
Cena produktov: adekvátna
neadekvátna
Výber sortimentu: široký
úzky

11) Ohodnoťte prístup pracovníkov predajne na škále 1 až 5 ( 1-najlepšie, 5-najhoršie)
Povinná odpoveď

ochotný
neochotný
profesionálny
neprofesionálny
priateľský
nepriateľský
odborný
neodborný
schopnosť poradiť
neschopnosť poradiť

12) Ohodnoťte webovú stránku www.klivia.com na škále 1 až 5 ( 1-najlepšie, 5-najhoršie)
Povinná odpoveď

prehľadná
neprehľadná
zrozumiteľná
nezrozumiteľná
aktuálne informácie
neaktuálne informácie
dostatok informácií
nedostatok informácií

13) Ohodnoťte Vašu celkovú spokojnosť na škále 1 až 5 ( 1-spokojný, 5-nespokojný)
Povinná odpoveď

spokojná/ý
nespokojná/ý

14) Odporučili by ste nákup v záhradníctve aj Vášmu známemu?
Povinná odpoveď

15) Uveďte Vaše osobné návrhy/názory, ktoré by mohli zlepšiť imidž v podniku Záhradníctva Klívia.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

16) Ako by ste zmenili komunikáciu a informovanosť prostredníctvom facebook stránky.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

17) Pohlavie
Povinná odpoveď

18) Váš vek
Povinná odpoveď