Dotazník pro rodiče žáků navštěvující školní družinu

Dobrý den, vážení rodiče, 


věnujte prosím několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku, velmi nám to pomůže ke zkvalitnění práce ve školní družině. 


U jednotlivých otázek zakroužkujte Vámi zvolenou odpověď, námět, připomínku apod. 


Děkujeme za spolupráci.

Spustit dotazník teď