Powered by

Vážený zákazník, obchodný partner,

V rámci neustáleho skvalitňovania našich služieb a prístupu k Vám, nášmu zákazníkovi a obchodnému partnerovi, by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktoré Vám potrvá len niekoľko minút.

Prosím vyplňte dotazník najneskôr do 23.3.2024.

Vopred Vám ďakujeme za ochotu a čas venovaný vyplneniu dotazníka.

Spustiť dotazník