AGRESJA I PRZEMOC WŚRÓD DZIECI

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

1 Płeć dziecka
Wymagana odpowiedź

2 Do której klasy uczęszcza dziecko?
Wymagana odpowiedź

3 Czy dziecko chętnie opowiada o kolegach/ koleżankach?
Wymagana odpowiedź

4 Czy dziecko po powrocie ze szkoły skarży się na przykrości ze strony kolegów?
Wymagana odpowiedź

5 Jakiego rodzaju są to przykrości?
Wymagana odpowiedź

6 Czy rozmawiała Pani / Pan o tych problemach z wychowawcą?
Wymagana odpowiedź

7 Kto był inicjatorem rozmowy?

8 Czy docierały do Pani / Pana informacje, że Pani / Pana dziecko sprawiło przykrość koledze / koleżance?
Wymagana odpowiedź

9 Kto o tym informował?
Wymagana odpowiedź

10 Czy rozmawiała Pani / Pan z dzieckiem na temat konfliktów z rówieśnikami?
Wymagana odpowiedź

11 Czy według Pani / Pana istnieje potrzeba przeprowadzenia działań profilaktycznych w naszej szkole?
Wymagana odpowiedź