Dotazník pro konečného zákazníka(spotřebitele)

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, jehož hlavním cílem je získání zpětné vazby zákazníků na naše výrobky. Vaš názor je pro nás velmi důležitý a děkujeme za něj.

Poznámka: V dotazníku je povinné vyplnit otázky č. 1 a 4. Ostatní jsou nepovinné.

1 Jaký výrobek z naší nabídky chcete ohodnotit?(napište název výrobku)
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

2 Jak hodnotíte složení hodnoceného výrobku? (např.vyhovující,málo-hodně zeleniny,málo-hodně jogurtu nebo majonézy,..)

Zbývá 1500 znaků

3 Jak hodnotíte konzistenci výrobku?(např.vyhovující,řídká,kašovitá,rozpadavá,nesoudržná,tuhá,..)

Zbývá 1500 znaků

4 Jak hodnotíte chuť výrobku? (např.vyhovující,kyselá,slaná,sladká,nevýrazná,..)
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

5 Jak hodnotíte balení výrobku? (např.design,velikost,těsnost obalu,..)

Zbývá 1500 znaků

6 Jak hodnotíte tento výrobek ve srovnání s obdobným výrobkem konkurence?(můžete uvést výrobce a slovní hodnocení)

Zbývá 1500 znaků

7 Kde jste hodnocený výrobek zakoupil/a? (můžete uvést konkrétní prodejnu)

Zbývá 250 znaků

8 Koupíte si výrobek znovu?

9 Pokud znáte, uveďte datum spotřeby (šarži) hodnoceného výrobku.

10 Další neuvedené náměty, názory připomínky můžete uvést zde.

Zbývá 1500 znaků

11 Zde prosím uveďte kontakt (jméno,tel.,email,adresu,..)
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků