Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Dotazník o živote detí a mládeže v okrese Tvrdošín - veková kategória 10 - 30 rokov

Zber odpovedí bol ukončený.

Milí mladí ľudia,

keď vyplníte tento dotazník, naša organizácia - občianske združenie V.I.A.C – Inštitút na podporu a rozvoj mládeže - získa cenné a aktuálne informácie o vašom živote a niektorých vašich názoroch.

Dotazník je anonymný a je určený iba pre mladých ľudí žijúcich alebo pochádzajúcich z okresu Tvrdošín. Realizuje sa v rámci projektu Povedz Ty!, ktorý financuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v programe Komunita pre mladých.

Prosíme, aby ste sa prieskumu zúčastnili len raz.