Evaluering av løypenett for fritidskøyring med skuter i Vinje.

Hei

Vinje kommune har eit eige løypenett for fritidskøyring med snøskuter. Ordninga som eksisterar i dag vart etablert i 2015 og det vart då vedteke at ein skulle ha ei prøveperiode på to år før ein tok ei evaluering av ordninga. Me ynskjer tilbakemeldingar på korleis DU oppfattar ordninga, om du er innbyggjar, hytteeigar, grunneigar eller berre besøkande. Takk for at du tek deg tid til å svare på undersøkinga!