Průzkum spokojenosti uživatelů Městské knihovny Opočno

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Budeme rádi za Vaše připomínky a návrhy k zlepšení služeb knihovny.

Děkujeme.

Jak často navštěvujete prostory knihovny?

Jak často využíváte webovou stránku knihovny?

Knihovnu a její služby využíváte pro:

Jak vám vyhovuje provozní doba knihovny?

Bylo pro Vás přínosné rozšíření otvírací doby knihovny o pátek dopoledne?

Co Vám na provozní době knihovny vadí? Popište prosím své připomínky a náměty.

Zbývá 1500 znaků

Jak jste spokojen/a s následujícími službami knihovny?

velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
ani spokojen/a, ani
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevím, nemohu odpově
Výpůjční služby
Kopírovací služby
Přístup k internetu
Meziknihovní služby
Kulturní a vzdělávací pořady

Jak jste spokojen/a s nabídkou fondu knihovny?

velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
ani spokojen/a, ani
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevím, nemohu odpově
Beletrie - společenské romány, romány pro ženy
Beletrie - skutečné příběhy
Beletrie - detektivní romány
Beletrie - historické romány
Beletrie - válečné romány
Beletrie - fantasy, sci-fi
Odborná literatura
Časopisy

Máte nějaké připomínky či náměty k fondu knihovny? Sdělte nám je prosím.

Zbývá 1500 znaků

Jste spokojen/a s dostupností knihovny?

Co vám na dostupnosti knihovny vadí? Prosím napište nám své připomínky a náměty.

Zbývá 1500 znaků

Umožňují Vám internetové stránky knihovny bez problémů nalézat informace o knihovních fondech a službách knihovny?

Jaké informace na internetových stránkách obvykle nemůžete nalézt?

Zbývá 1500 znaků

Pomáhá Vám knihovna získat informační dovednosti, které potřebujete? (např. při vyhledávání v katalogu, v databázích, na internetu)

Jste spokojen/a s prostory knihovny?

velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
ani spokojen/a, ani
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevím, nemohu odpově
Velikost knihovny
Kvalita prostor
Sociální zázemí knihovny
Technické vybavení

Máte nějaké připomínky či náměty k prostorům knihovny? Prosím napište nám je.

Zbývá 1500 znaků

Souhlasíte s následujícími výroky o zaměstnancích knihovny?

určitě souhlasím
spíše souhlasím
ani souhlasím, ani n
spíše nesouhlasím
určitě nesouhlasím
nevím, nemohu odpově
Pracovníci knihovny jsou vstřícní
Pracovníci knihovny mají dostatečnou úroveň odborných znalostí, aby mohli odpovídat na Vaše dotazy

Máte nějaké připomínky či náměty k zaměstnancům knihovny? Prosím napište nám je.

Zbývá 1500 znaků

Jak hodnotíte celkovou úroveň služeb poskytovaných knihovnou?
Povinná odpověď

Jste:

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Jste:

Máte jakékoliv připomínky či náměty, které by podle Vás mohly přispět ke zlepšení služeb naší knihovny? Napište je prosím zde:

Zbývá 1500 znaků