Powered by

Ocena pierwszych efektów wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo"

Szanowni Państwo,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza. Ankieta pozwoli nam na ocenę pierwszych efektów wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo".

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania zaznaczając wartość najbliższą Państwa ocenie, gdzie jedna gwiazdka oznacza "bardzo nisko" a pięć gwiazdek "bardzo wysoko".

Rozpocznij ankietę teraz