UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ocena pierwszych efektów wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo"

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Państwo,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza. Ankieta pozwoli nam na ocenę pierwszych efektów wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo".

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania zaznaczając wartość najbliższą Państwa ocenie, gdzie jedna gwiazdka oznacza "bardzo nisko" a pięć gwiazdek "bardzo wysoko".

Jak oceniasz funkcjonowanie biura obszaru Stowarzyszenia LGD "Sierpeckie Partnerstwo" zapewniającego obsługę mieszkańców?
Wymagana odpowiedź

0/5

Jak oceniasz harmonogram naboru wniosków?
Wymagana odpowiedź

0/5

Jak oceniasz dostęp informacji na stronie internetowej LGD (czy zamieszczone informacje są przydatne dla beneficjentów)?
Wymagana odpowiedź

0/5

Jak oceniasz procedury naboru, wyboru i realizacji projektów (czy są przyjazne dla beneficjentów)?
Wymagana odpowiedź

0/5

Jakie dodatkowe działania preferuje Pan/Pani w Planie Komunikacji (spotkania, szkolenia, prezentacje, broszury itp.)?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

METRYCZKA. Mieszkam lub pracuję w gminie członkowskiej LGD
Wymagana odpowiedź